Plná moc k lékařiPlná moc k lékaři:


Jméno a příjmení dítěte
Jan Lékař
Datum narození dítěte
31.1.2005Já níže podepsaný
Tomáš Lékař
narozen
1.1.1975
bytem
Doktorová 38/1, 130 00 Praha 3
rodné číslo
75 01 01/1234


tímto zmocňuji

paní 
Janu Lékařovou
narozenou
1.2.1980
bytem
Doktorová 68/1, 120 00 Praha
rodné číslo
80 52 01/4321


k mému zastupování v rozsahu všech práv a povinností v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb mému dítěti dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen zákon), zejména, aby obdržel(a) informace o zdravotním stavu dítěte a o navržených zdravotních službách dle ust. § 31 zákona a na jejich základě udělil(a) v souladu s ust. § 34 zákona písemný informovaný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, které mohou být dle ust. § 35 odst. 2 bodu 1. zákona poskytnuty se souhlasem obou rodičů (zákonných zástupců).
Plnou moc uděluji na dobu neurčitou.

V Praze dne 1. února 2012

zmocnitel

Plnou moc přijímám.

V Praze dne 1. února 2012

zmocněnec

Plná moc k přepisu vozidlaPlná moc k přepisu vozidla:


Já níže podepsaný
Tomáš Vozidlo
narozen
1.1.1955
bytem
Motorová 8/21, 130 00 Praha 3
rodné číslo
55 01 01/1234


tímto zmocňuji

pana 
Zdeňka Mocného
narozeného
1.2.1960
bytem
Vozová 68/1, 120 00 Praha
rodné číslo
60 02 01/4321

k vykonání všech právních úkonů spojených s přepisem vozidla na Škoda Octavia, RZ 1A1 1234.
Plnou moc uděluji na dobu určitou do 30. června 2012.

V Praze dne 1. února 2012

zmocnitel

Plnou moc přijímám.

V Praze dne 1. února 2012

zmocněnec

Plná moc k zastupováníPlná moc k zastupování:


Já níže podepsaný
Tomáš Zástup
narozen
1.1.1955
bytem
Mocná 38/1, 130 00 Praha 3
rodné číslo
55 01 01/1234


tímto zmocňuji

pana 
Zdeňka Plného
narozeného
1.2.1960
bytem
Zastupovací 68/1, 120 00 Praha
rodné číslo
60 02 01/4321

k zastupování ve všech právních úkonů spojených s (zde do formuláře uveďte věc, které se plná moc týká).
Plnou moc uděluji na dobu neurčitou.

V Praze dne 1. února 2012

zmocnitel

Plnou moc přijímám.

V Praze dne 1. února 2012

zmocněnec

Plná moc formulář


Formulář plné moci:


Já níže podepsaný
Tomáš Formulář
narozen
1.1.1955
bytem
Vzorová 38/1, 130 00 Praha 3
rodné číslo
55 01 01/1234


tímto zmocňuji

pana 
Zdeňka Mocného
narozeného
1.2.1960
bytem
Formulářová 68/1, 120 00 Praha
rodné číslo
60 02 01/4321

k vykonání všech právních úkonů spojených s (zde do formuláře uveďte věc, které se plná moc týká).
Plnou moc uděluji na dobu neurčitou.

V Praze dne 1. února 2012

zmocnitel

Plnou moc přijímám.

V Praze dne 1. února 2012

zmocněnec

Plná moc vzor

Obecný vzor plné moci:


Já níže podepsaný
Petr Vzor
narozen
1.1.1955
bytem
Mocná 11/1, 130 00 Praha 3
rodné číslo
55 01 01/1234


tímto zmocňuji

pana 
Zdeňka Plného
narozeného
1.2.1960
bytem
Vzorová 257/20, 120 00 Praha
rodné číslo
60 02 01/4321

k vykonání všech právních úkonů spojených s (zde do vzoru uveďte věc, které se plná moc týká).
Plnou moc uděluji na dobu určitou do 31. července 2012

V Praze dne 1. února 2012

zmocnitel

Plnou moc přijímám.

V Praze dne 1. února 2012

zmocněnec

Plná moc k ošetření dítětePlná moc k ošetření dítěte:


Jméno a příjmení dítěte
Jan Lékař
Datum narození dítěte
31.1.2005Já níže podepsaný
Tomáš Lékař
narozen
1.1.1975
bytem
Doktorová 38/1, 130 00 Praha 3
rodné číslo
75 01 01/1234


tímto zmocňuji

paní 
Janu Lékařovou
narozenou
1.2.1980
bytem
Doktorová 68/1, 120 00 Praha
rodné číslo
80 52 01/4321


k mému zastupování v rozsahu všech práv a povinností v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb mému dítěti dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen zákon), zejména, aby obdržel(a) informace o zdravotním stavu dítěte a o navržených zdravotních službách dle ust. § 31 zákona a na jejich základě udělil(a) v souladu s ust. § 34 zákona písemný informovaný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, které mohou být dle ust. § 35 odst. 2 bodu 1. zákona poskytnuty se souhlasem obou rodičů (zákonných zástupců).
Plnou moc uděluji na dobu neurčitou.

V Praze dne 1. února 2012

zmocnitel

Plnou moc přijímám.

V Praze dne 1. února 2012

zmocněnec